DOTACJE

 

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Program operacyjny:                       Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa:                              3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:                                           3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru:                                        POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj Projektu:                              Nadzwyczajny

Tytuł projektu:                                 Dotacja na kapitał obrotowy PPHU Plastimet-Panorama

Wartość dofinansowania:               377 638,23  zł (100% dofinansowania)

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Głównym celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. 01.07.2020r. – 30.09.2020r.