Praca

Osoby zainteresowane pracą w Plastimet-Panorama Sp. z o.o. prosimy o bezpośredni kontakt lub przesłanie swojej aplikacji (CV) na adres: Plastimet-Panorama Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 05-084 Leszno lub w formie elektronicznej na adres: lstojanowski@plastimet-panorama.pl

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) prowadzonych przez Plastimet-Panorama Sp. z o.o.”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:    PPHU PLASTIMET-PANORAMA Sp. z o.o.  z siedzibą    w Lesznie  adres: ul. Fabryczna 9 Leszno 05-084, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez   Sąd Rejonowy Miasta ST. Warszawy XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO  Rejestru Sądowego pod nr                   KRS 0000135523

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@plastimet-panorama.pl

3) celem przetwarzania jest  proces rekrutacji.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu rozpatrzenia aplikacji, nie dłużej jednak niż 1 rok od momentu wpływu aplikacji,  a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Z poważaniem

Zarząd PPHU PLASTIMET-PANORAMA Sp. z o.o.