POLERKA

OFERTA NA USŁUGĘ BUDOWLANĄ SPECJALNĄ – USUWANIE RYS ZE SZKŁA

Firma EKO-ŁUK zajmuje się usuwaniem zarysowań, zacieków oraz plam metodą polerowania jedno i wieloetapowego z wszelkiego rodzaju szkła budowlanego bez konieczności ich kłopotliwego demontażu.

TECHNOLOGIA

Stosujemy dwa wzajemnie uzupełniające się systemy do usuwania rys nawet do
1 mm głębokości bez widocznego odkształcenia obrazu w miejscu polerowania.

- Jednoetapowy system GForce to usuwanie płytkich i średnich rys bez zniekształceń obrazu.
- Wieloetapowy system Contrtactor Grade do usuwania głębokich zarysowań.

PROPONOWANE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

- Prowadzenie naprawy polerowania z najwyższą starannością zgodnie z zasadami sztuki polerskiej z wykorzystaniem najnowszych technologii.
- Zabezpieczenie miejsca wykonywanej naprawy oraz posprzątanie miejsca po wykonanej pracy.
- Usunięcie w oznaczonych przez Zleceniodawcę polach zarysowań przy zastosowaniu profesjonalnego sprzętu oraz środków.
- Rysy znajdujące się w odległości mniejszej niż 5 cm od ramy okiennej mogą być usunięte po zdemontowaniu pakietu szybowego lub po demontażu listwy przyszybowej. W przypadku okien drewnianych demontaż listwy po stronie Zleceniodawcy.
- Rysy znajdujące się bardzo blisko brzegu szyby nie będą polerowane ze względu na duże ryzyko pęknięcia szyby. Zleceniobiorca może przystąpić do usunięcia takiej rysy na odrębne zlecenie i odpowiedzialność Zleceniodawcy.
- Usuwanie rys odbywa się w lokalach nie zamieszkałych.
- Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe pęknięcia szyb podczas naprawy.
- Minimalna zgłoszona ilość do polerowania to 5 pakietów.

OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

- Przekazanie wstępnego protokołu z wyszczególnionymi szybami do polerowania lub wskazanie konkretnych okien z oznaczonymi miejscami zarysowań.
- Zatwierdzenie zakresu prac oraz wyceny.
- Odebranie wykonanej pracy z potwierdzeniem na protokole naprawy.
- Udostępnienie lokali z możliwością korzystania z energii elektrycznej (220V).
- Udostępnienie lokali po wykonanych wszystkich prac technicznych- szczególnie prac brudzących typu tynkowanie, prace elewacyjne itp.
- Wady fabryczne szyb wykryte po usunięciu zarysowań nie będą wpływały na zatwierdzenie wykonanej pracy i rozliczane będą wg ustalonych zasad.

WYCENA

- Każdą szybę oceniamy pod kątem kosztu naprawy oddzielnie i po zaakceptowaniu ceny przystępujemy do jej naprawy.
- Istnieje możliwość rozliczenia ryczałtowego zleconej pracy uwzględniającego czas oraz wartość zużytych materiałów.
- Koszt weryfikacji szyb 15,00 za jedno okno i w przypadku podjęcia polerowania przez firmę EKO-ŁUK danego okna koszty te ulegają anulowaniu.
Wycena naprawy szkła zależy od wielu czynników takich jak: umiejscowienie, głębokość, ilość, długość rys oraz na jakim szkle i w jakich warunkach przeprowadzimy naprawę.

INFORMACJE DODATKOWE

Podane przez Oferenta wartości są wartościami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
Forma i rodzaj płatności do uzgodnienia.